Na zebraniu prezes kola wręczył pisemne podziękowania od Zarządu Głównego ZŻWP z okazji 40. lecia jego powstania niżej wymienionym osobom: kol. Maria ŻURAWIK, kol. Józef IDZIKOWSKI – prezesowi naszego zarządu.
Kolejna część zebrania poświęcona była jubilatom i solenizantom. Złożono im życzenia i odśpiewano tradycyjne „Sto Lat”.