14 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie Wielkanocne przygotowane przez Koła nr 6 ZŻWP.
Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: pani Dorota STEGIENKA – burmistrzyni Ochoty i pan Sławomir UMIŃSKI zastępca burmistrza Ochoty oraz pan Józef IDZIKOWSKI. Powitał ich serdecznie prezes  Koła Jan DŻWIGAŁA.
Kapelan  Koła ks. Wojciech WOJNO odmówił odpowiednie modły i poświęcił pokarmy oraz  złożył serdeczne życzenia świąteczne wszystkim zebranym. Po nim życzenia i pozdrowienia świąteczne złożyła pani burmistrzyni.
W trakcie uroczystości  prezes wręczył złoty medal „XL – lecia  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” – koledze Eugeniuszowi SZULFEROWI, kolejnymi wyróżnionymi pamiątkowymi dyplomami byli jubilaci obchodzący 70. urodziny, tj. Marek GÓRKA  i Wiesław STASIUK.