Zarząd PKPS Warszawa Ochota poszukuje chętnych do udziału w kole brydżowym. Chętni proszeni są o zapisywanie się u przedstawicieli Zarządu Koła.