Nasza działalność jest wspierana przez Spółdzielnię Hale Banacha.


Na terenie siedziby realizowany jest program unijnego projektu DDOM.
Informacje pod nr tel.: +48 501 384 049


Współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi, które realizują swoje projekty na naszym terenie.


W naszej siedzibie odbywają się spotkania Koła nr 6 ZŻWP


Współpracujemy z OPS Ochota.

W OPS znajdą Państwo następującą pomoc:

zapewnienie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, które mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina bliższa lub dalsza nie mogą takiej pomocy zapewnić. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.


Usługi opiekuńcze powinny zapewniać:

  • pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu
  • organizację czasu wolnego
  • pomoc w zakupie odzieży i obuwia
  • pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych
  • w przypadku usług specjalistycznych – zapewnienie usług dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
  • W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA – zaspokojenie podstawowych potrzeb w formie ciepłego posiłku, zakupów, wsparcia psychologicznego, kontaktu z organizacjami wolontarystycznymi.


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota – strona internetowa: www.opsochota.waw.pl
tel. 22 822 11 24, e-mail: osrodek@opsochota.waw.pl